آرش پیشتاز به نام Next Persian Star 2010آرش پیشتاز به نام Next Persian Star 2010

آلبوم جدید , زیبا و شاد آرش پیشتاز با نام Next Persian Star 2010

 

MP3 128                دانلود یکجا

 

۰۱ Khoshgele Naz Mibareh.mp3

۰۲ Begu Kojaye Tehrun o Dus Dari.mp3

۰۳ Next Persian Star.mp3

۰۴ Shabe TavaLod.mp3

۰۵ Maryam e Naz.mp3

۰۶ Negare Negare.mp3

۰۷ Davun Davun.mp3

۰۸ Shabe Janjali.mp3

۰۹ Varesh (Extera Next Persian Star).mp3

 

 

 

 

 

OGG                        دانلود یکجا

۰۱ Khoshgele Naz Mibareh.ogg

۰۲ Begu Kojaye Tehrun o Dus Dari.ogg

۰۳ Next Persian Star.ogg

۰۴ Shabe TavaLod.ogg

۰۵ Maryam e Naz.ogg

۰۶ Negare Negare.ogg

۰۷ Davun Davun.ogg

۰۸ Shabe Janjali.ogg

۰۹ Varesh (Extera Next Persian Star).ogg

 

 

 

WMA                        دانلود یکجا

۰۱ Khoshgele Naz Mibareh.wma

۰۲ Begu Kojaye Tehrun o Dus Dari.wma

۰۳ Next Persian Star.wma

۰۴ Shabe TavaLod.wma

۰۵ Maryam e Naz.wma

۰۶ Negare Negare.wma

۰۷ Davun Davun.wma

۰۸ Shabe Janjali.wma

۰۹ Varesh (Extera Next Persian Star).wma

 hasanjoey_guy گفته :

very good:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#

ارسال دیدگاه جدید