فرزاد کلباسی به نام محرممیثم گفته :

من که دوست داشتم…

حس خوبی بهم داد !

پرهام گفته :

thank you !!!

پیمان گفته :

ساده و صمیمی بود.

تبسم گفته :

اهنگش خوب بود ممنون ولی عکسش اصلا بدرد این مراسم نمیخوره دختره میخواد مدل تیپ زدن یا ژست گرفتنش نشون بده ایا ؟؟؟؟؟؟ واقعا عکس بهتری نبود اینطور بدتر امام حسین گریان تر میشه که واقعا عذاداری میکنید یا محرم مسخره بازی گرفتید ؟؟؟؟؟؟؟

ارسال دیدگاه جدید