بابک غریبی به نام فرودگاهبابک غریبی به نام فرودگاه

آلبوم جدید و بسیار زیبای بابک غریبی با نام فرودگاه

MP3 128                   دانلود یکجا

۰۱ Khoda Hafez.mp3
۰۲ Naro Ke Man Tanham.mp3
۰۳ Forodgah.mp3
۰۴ Ye Divone.mp3
۰۵ Benevis.mp3
۰۶ Vaghti Miyay.mp3

OGG                           دانلود یکجا

۰۱ Khoda Hafez.ogg
۰۲ Naro Ke Man Tanham.ogg
۰۳ Forodgah.ogg
۰۴ Ye Divone.ogg
۰۵ Benevis.ogg
۰۶ Vaghti Miyay.ogg

WMA                         دانلود یکجا

۰۱ Khoda Hafez.wma
۰۲ Naro Ke Man Tanham.wma
۰۳ Forodgah.wma
۰۴ Ye Divone.wma
۰۵ Benevis.wma
۰۶ Vaghti Miyay.wmaارسال دیدگاه جدید