یاس به نام وقت طلوع یاسناشناس گفته :

چرا کیفیتش اینجوریه؟دمو آهنگ؟

ارسال دیدگاه جدید