آراد آریا به نام خش خشمحمد گفته :

سلام خوبی چطوری تو چطور خواننده شدی با این صدات

ارسال دیدگاه جدید