مهدی مقدم و محسن خانی به نام پا به پات میاماحمد گفته :

آهنگ بی کیفیته

امیرحسین گفته :

بدرد نخور بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پوریا گفته :

آهنگ خوبه ولی مقدم که خودش به این خوبی میخونه چرا با ناشی ها میخونه!!!

ارسال دیدگاه جدید