امیر کریمی به نام دوباره مهتابامیر کریمی به نام دوباره مهتاب

آلبوم جدید و بسیار زیبای امیر کریمی با نام دوباره مهتاب

 

MP3 128                  دانلود یکجا

۰۱ Shekar.mp3

۰۲ Dobare Mahtab.mp3

۰۳ Barzakh.mp3

۰۴ Ghose Taghsire Mane.mp3

 ۰۵ Khabe Asheghi.mp3

۰۶ Mishe Bargardi Hanozam

۰۷ Atre Bakhshodegi.mp3

۰۸ Bia Ta Man.mp3

۰۹ Khabe Asheghi

 

 

OGG  64                   دانلود یکجا

۰۱ Shekar.ogg

۰۲ Dobare Mahtab.ogg

۰۳ Barzakh.ogg

۰۴ Ghose Taghsire Mane.ogg

۰۵ Khabe Asheghi.ogg

 ۰۶ Mishe Bargardi Hanozam

 ۰۷ Atre Bakhshodegi.ogg

۰۸ Bia Ta Man.ogg

۰۹ Khabe Asheghi

 

 

۳۲ WMA                   دانلود یکجا

۰۱ Shekar.wma

۰۲ Dobare Mahtab.wma

۰۳ Barzakh.wma

 ۰۴ Ghose Taghsire Mane.wma

 ۰۵ Khabe Asheghi.wma

۰۶ Mishe Bargardi Hanozam

۰۷ Atre Bakhshodegi.wma

۰۸ Bia Ta Man.wma

۰۹ Khabe Asheghiارسال دیدگاه جدید