نوید علاسوند به نام جادهAmo hamid گفته :

جاکر عمو رضا

ارسال دیدگاه جدید