ستار مردانی به نام فرصتی دوبارهیسنا گفته :

بابا تا خواننده های خوبی مثل ابی هستن شما چرا خوداتون رو کوچیک میکنین

محمد شبان گفته :

خیلی قشنگه ولی کپ برداری از احسان خواجه امیری نیست

faeze گفته :

بد نبود که…………..

مجید گفته :

صداش قشنگ نیست

محمد شبان گفته :

بد نبود خوبه میشه

ارسال دیدگاه جدید