یاس به نام به خاطر منهاکان مهراد گفته :

هنوزم دوست داشتنی با یه دنیا حرف توی شعراش…

ارسال دیدگاه جدید