محمد چناری به نام بانوarash گفته :

خواننده هم خواننده های قدیم پاپ ایران نابود شده

سحر گفته :

با آرش موافقم….

ارسال دیدگاه جدید