فرشید امین به نام گل منamin گفته :

قشنگه دانلود کنین ضرر نمیکنین

A گفته :

Mitonest Bhtear Bashe

payam گفته :

کاش مثل آهنگ سپیده ادامه میداد.

eshagh گفته :

خوب بود

Mahmoud گفته :

از این بهتر نمیشد

miss.f گفته :

افتضاح!

ارسال دیدگاه جدید