سینا سرلک به نام در سوگ استاد لطفیایمان گفته :

من ۷،۸ بار اولین نظر شدما ولی نمیدونسم اینجوری باید ذوق مرگ بشم وگرنه میشدم 🙂

HITAL گفته :

روح استاد رو توو گور لرزوند 😐

مهدي ط گفته :

خیلی با احساس قشنگ بود
واقعا به موسیقی ایرانی افتخار میکنم

ارسال دیدگاه جدید