محسن تاجیک به نام غزه در آتش و خونMohammad rainy گفته :

مر۳۰ از آهنگت که خوندی که گفتی مر۳۰

محمد گفته :

ولمنون کنید غزه غزه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

fahime گفته :

کارت حرف نداره…مرسی

مهدی گفته :

هم غزه هم لبنان هم جانم فدای ایران

قایل توجه اقا محمد

ارسال دیدگاه جدید