فراز جمالی به نام این روزهاشادین گفته :

متاسفانه هر کسی که یه تمبک و سنتور داره میره میخونه ، فقط آهنگهاشون جذابه و صدا و ترانه ها به هیچ وجه چشم گیر نیست .

mansuor گفته :

خیلیییییییییییییییییییی بد..چه اعتماد به نفسی چی پیشه خودش فکر کرده

ارسال دیدگاه جدید