یونس طاهری به نام هشتمین خورشیدS@HiN گفته :

jan nanehatoon narinin to moosighi Iran
Diss

محسن گفته :

قشنگ بود

پارسا گفته :

عالی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

فلانی گفته :

واسه اینکه درباره امام رضا خونده لایکش کردم

ارسال دیدگاه جدید