حمید اصغری به نام من و توmmd گفته :

دوستان آلبوم مهدی احمدوند کی میاد ؟ 🙁 خیلی منتظرم

محسن گفته :

تازه یادت امده بذاری

N گفته :

خوب بود..

ارسال دیدگاه جدید