احسان حق شناس به نام بیخوابینسیم جوووون گفته :

اووووووول

نیما گفته :

صدای واقعا زیبایی داره …بچه ها حمایتش کنید…

aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jjjjjjjjjjoooooooooooooooooooooooooooonnnnn گفته :

عالی بود.

مرتضی گفته :

این آهنگ به درد عروسکایی که واسه بچه ها می خونن بود.اقای حق شناس مرسی از اینکه از کودکان حمایت میکنی. هه هه

گوش به فنا گفته :

واقعا فنا

دهنی که گاهی واز میشه گفته :

نسیم جوووون؟
چرا به کار این بچه ها دخالت میکنی؟؟
شما لطفا سرت به پرسش پربارت باشه
افرین دخترم

ارسال دیدگاه جدید