حمید حقیقت خواه به نام آدم و حواni ni گفته :

in ch axiye

خاتون گفته :

بد بد بد و دیگر هیچ …………..

گوش به فنا گفته :

این عکس نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس و این صدا نشان دهنده ی قهر از والدین و همه ی ما نشان دهنده ی گوش های به فنا رفته هستیم

M.P گفته :

خدایی صداش قشنگه بی انصافا

ارسال دیدگاه جدید