سعید ام تی و سینا گلزار به نام گپ دو نفرهmilad گفته :

چرتو مزخرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

mrshm گفته :

ای بابا چرا هر جا میریم این نسیم جون هست!!!!!! کامنت نذاری کسی چیزی بهت نمیگه !!!!!!!!!

faren گفته :

نسیم بچه خواب نداری توووووو

ارسال دیدگاه جدید