نیما زئوس و مسعود رنجبر به نام این چه حالیهمرتضی گفته :

اینا چرا این شکلین؟مخصوصا سمت چپی!یه مرد داشت موزیک به نام مرتضی پاشایی که اونم رفت اینا نوکر در خونشم نمیشن با این قیافه هاشون.

امیر گفته :

خیلی خندیدم

ارسال دیدگاه جدید