کیارش کاردان به نام ترحممحمد گفته :

هخخخخ شبیه مرده شب اول قبره .

پسر آتش گفته :

بنظر من که زیبا بود
و برای اهنگهای ریلکس عالی هست

ارسال دیدگاه جدید