رضایا به نام Maneliا گفته :

رضایاهم رضایاهای قدیم

s.b.girl گفته :

اوخی نی نیشو…اهنگشو گوش ندادم نمی خوامم گوش بدم

zahra گفته :

اصلا خوشم نیومد

ارسال دیدگاه جدید