علی مولایی به نام بخواب آرومبهروز گفته :

عالی اووووووووووووووول

fereshte گفته :

QashnGe

پسر آتش گفته :

عالی بوووووووووووووووود

ارسال دیدگاه جدید