هیچکس به نام بجنگksaghafi68 گفته :

سلطان رپ فارسی

lovely007 گفته :

میگن حرفی که از دل بر میاد به دل هم میشینه… حرف هیچکس حرف دل همه جووناست.

ارسال دیدگاه جدید