هیچکس به نام خلافکارناشناس گفته :

پشه تنها وارد میشود ………..
😉

ناشناس گفته :

سیمون
وقتی حالیت نمیشه الکی زر نزن:#

احمد گفته :

عالی
بود

ارسال دیدگاه جدید