سالار عقیلی به نام عاشقانه هاناشناس گفته :

ایمیل کردنتون خیلی خوبه
اگه آهنگ های سالار عقیلی رو بیشتر کنین بهتر هم میشه !

ارسال دیدگاه جدید