محمود کریمی , محمد کریمی به نام شب هفتم محرم 88محمود کریمی , محمد کریمی به نام شب هفتم محرم ۸۸

جلسه کامل شب هفتم محرم ۱۳۸۸ هیئت رایه العباس(ع) رزمندگان شمیرانات با مداحی حاج محمود کریمی و حاج محمد کریمی.

مداحی قسمت ۱

مداحی قسمت ۲

مداحی قسمت ۳

مداحی قسمت ۴

مداحی قسمت ۵

مداحی قسمت ۶

مداحی قسمت ۷

مداحی قسمت ۸

ترفندهای جادویی ورقارسال دیدگاه جدید