آرش پیشتاز به نام Next Persian Star 2010آرش پیشتاز به نام Next Persian Star 2010

آلبوم جدید , زیبا و شاد آرش پیشتاز با نام Next Persian Star 2010

 

MP3 128                دانلود یکجا

 

01 Khoshgele Naz Mibareh.mp3

02 Begu Kojaye Tehrun o Dus Dari.mp3

03 Next Persian Star.mp3

04 Shabe TavaLod.mp3

05 Maryam e Naz.mp3

06 Negare Negare.mp3

07 Davun Davun.mp3

08 Shabe Janjali.mp3

09 Varesh (Extera Next Persian Star).mp3

 

 

 

 

 

OGG                        دانلود یکجا

01 Khoshgele Naz Mibareh.ogg

02 Begu Kojaye Tehrun o Dus Dari.ogg

03 Next Persian Star.ogg

04 Shabe TavaLod.ogg

05 Maryam e Naz.ogg

06 Negare Negare.ogg

07 Davun Davun.ogg

08 Shabe Janjali.ogg

09 Varesh (Extera Next Persian Star).ogg

 

 

 

WMA                        دانلود یکجا

01 Khoshgele Naz Mibareh.wma

02 Begu Kojaye Tehrun o Dus Dari.wma

03 Next Persian Star.wma

04 Shabe TavaLod.wma

05 Maryam e Naz.wma

06 Negare Negare.wma

07 Davun Davun.wma

08 Shabe Janjali.wma

09 Varesh (Extera Next Persian Star).wma

 hasanjoey_guy گفته :

very good:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#:#

ارسال دیدگاه جدید