داریوش به نام سلول بی مرزhamedkh1363 گفته :

عالی بود

papati گفته :

عسق است داریوش همین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*

papati گفته :

داریوش جون اشتباه شد

ارسال دیدگاه جدید