عليرضا افتخاري به نام جام مصفاعلیرضا افتخاری به نام جام مصفا

آلبوم جدید و فوق العاده زیبای علیرضا افتخاری به نام جام مصفّا

( ترانه : اسماعیل نواب صفا به نام بیژن ارژن به نام رهی معیری به نام نصرالله مردانی و امیر خسرو دهلوی )

( آهنگ : مرحوم استاد حبیب الله بدیعی به نام محسن حسینی به نام علیرضا افتخاری )

علیرضا افتخاری به نام جام مصفا

دانلود آلبوم با کیفیت MP3 320
دانلود یکجای آلبوم

 

01 به نام Khande Gol.mp3
02 به نام Bagh Royaa.mp3
03 به نام Khiyalestan Mastan.mp3
04 به نام Khiyal Angiz.mp3
05 به نام Ashk.mp3
06 به نام Kam Hezar Sale.mp3
07 به نام Khane Barandaz.mp3
08 به نام Jame Mosaffa.mp3

 

دانلود آلبوم با کیفیت MP3 128
دانلود یکجای آلبوم

 

 

01 به نام Khande Gol.mp3
02 به نام Bagh Royaa.mp3
03 به نام Khiyalestan Mastan.mp3
04 به نام Khiyal Angiz.mp3
05 به نام Ashk.mp3
06 به نام Kam Hezar Sale.mp3
07 به نام Khane Barandaz.mp3
08 به نام Jame Mosaffa.mp3


دانلود آلبوم با کیفیت OGG 64
 دانلود یکجای آلبوم


01 به نام Khande Gol.ogg
02 به نام Bagh Royaa.ogg
03 به نام Khiyalestan Mastan.ogg
04 به نام Khiyal Angiz.ogg
05 به نام Ashk.ogg
06 به نام Kam Hezar Sale.ogg
07 به نام Khane Barandaz.ogg
08 به نام Jame Mosaffa.ogg

دانلود آلبوم با کیفیت WMA 32
 دانلود یکجای آلبوم

01 به نام Khande Gol.wma
02 به نام Bagh Royaa.wma
03 به نام Khiyalestan Mastan.wma
04 به نام Khiyal Angiz.wma
05 به نام Ashk.wma
06 به نام Kam Hezar Sale.wma
07 به نام Khane Barandaz.wma
08 به نام Jame Mosaffa.wma

 ناشناس گفته :

به به عجب افتخاری داده به شب پره !!!!

ارسال دیدگاه جدید